Ontwikkeling van datagestuurde opsporing van voedselfraude

Efficiënt gebruik maken van moderne analysetools voor het genereren van grote gegevens door nieuwe pijplijnen voor machine learning.
illustration

Korte beschrijving:

  • Ciboris, ‘Center of Excellence’ voor de kwaliteit, veiligheid en risicobeoordeling van de voedselketen
  • Innovatiebedrijf in de internationale Primoris Holding

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Ontwikkelen van machine learning-technieken om fraude in de voedselketen op te sporen

Toegevoegde waarde:

  • Efficiënt gebruik maken van moderne grote datagenererende analysetools
  • Identificatie van voedselauthenticiteits markeringen

Ciboris is een ‘Center of Excellence’ voor de kwaliteit, veiligheid en risicobeoordeling van de voedselketen. De toegevoegde waarde van Ciboris is dat hun advies aan agro-food bedrijven en organisaties in de agro-foodketen gebaseerd is op de combinatie van 3 verschillende elementen die hun advies uniek maken. Hierdoor is Ciboris een betrouwbare partner op het gebied van voedselkwaliteit, voedselveiligheid en risicobeoordeling in de voedselketen.

  • Wetenschappelijke kennis met betrekking tot kwaliteitsmanagementsystemen, bemonsteringsplannen, voedselfraude en risicobeoordeling in de agro-voedselketen.
  • Juridische status met betrekking tot hygiëne en voedselveiligheid in de agro-voedselketen.
  • Implementatie van kwaliteitsmanagementsystemen bij verschillende actoren van de agro-voedselketen.

Bedrijven en consumenten worden regelmatig geconfronteerd met berichten over voedselfraude / authenticiteit. Het beroemdste voedselschandaal van de afgelopen jaren is waarschijnlijk de paardenvlees affaire, fipronil crisis, enz. Vanwege dergelijke incidenten, staat het consumentenvertrouwen onder druk, maar het kost ook voedingsbedrijven veel geld. De regering (EU-niveau) reageerde met gewijzigde wetgeving, de oprichting van het EU Food Fraud Network en het kenniscentrum voedselfraude. Verder is het raadzaam voor bedrijven om een kwetsbaarheidsbeoordeling uit te voeren voor voedselfraude voor materialen en hun proces en het opstellen van een controleplan voor dergelijke risico’s. Ciboris beschikt over een eigen tool om een dergelijke analyse uit te voeren en dit kan worden toegepast op uw bedrijfsniveau en verder geïntegreerd in de voedselkwaliteitssystemen. Verder advies over analytische methodologie, met hun pro en contra, kan worden gegeven aan geïnteresseerde bedrijven.