Hoe maak je van AI een succes in je bedrijf?

Hoe implementeer je een renderend AI-systeem maar ook, hoe veranker je dit duurzaam binnen de organisatie? In deze blogpost geven we vijf belangrijke tips.
illustration

Wat zijn de succesfactoren voor de adoptie van AI en hoe haal je het maximum uit je investering?

Bedrijven over de hele wereld genieten momenteel van de meerwaarde die AI hun aanbiedt. Bestaande workflows en operationele processen worden geoptimaliseerd, personeel wordt gemotiveerd en geactiveerd door routinematige taken te automatiseren en een betere besluitvorming wordt mogelijk gemaakt.

Ondanks deze meerwaarde, worstelen veel bedrijven met het implementeren en het optimaal integreren van AI. De technologie blijft nieuw en de lessen die ‘early adopters’ hebben geleerd zijn nog niet doorgestroomd in alle sectoren. We geven vijf belangrijke tips mee vanuit onze ervaring.

1: Focus vanaf dag 1 op integratie

De grote impact die AI heeft op het rendement van je onderneming is gekoppeld aan een grote verandering binnen het bedrijf die ontstaat. Net zoals bij iedere grote verandering, moet ook bij het omarmen van AI, een visie worden geformuleerd. AI is een deel binnen de bredere digitale strategie van een organisatie en moet hierin de aandacht krijgen die het verdient.

De belangrijkste verandering moet plaatsvinden in de bedrijfscultuur: samenwerking tussen de verschillende stakeholders is noodzakelijk omdat er vaak over departementen en structureren heen een impact wordt gerealiseerd. Centraal staat de vraag: “Hoe pakken we de zaken nu vanaf morgen anders aan?” Durf vooraf die vraag te stellen wat er zal veranderen indien je over een perfect AI systeem zou beschikken. Stel nadien pas de vragen of je het zal ontwikkelen en hoe accuraat je AI systeem moet zijn om je doelen te bekomen.

Stel jezelf de vraag: “Wat doe ik morgen anders als ik een perfecte AI oplossing zou ontwikkeld hebben? En is deze verandering wenselijk?”
– Joeri Ruyssinck, CEO ML2Grow

2: AI is vooral een culturele verandering

We hebben het in het vorig puntje al over gehad maar we kunnen het niet genoeg benadrukken: de belangrijkste verandering moet plaatsvinden in de cultuur van het bedrijf. Samenwerking tussen de verschillende departementen en het gezamenlijk delen van informatie moeten worden aangemoedigd om de adoptie van AI tot een succes te maken.

Het is daarom ook essentieel dat de strategie rond de implementatie van de AI door het hele bedrijf wordt gedragen.

Zo gebeurt het frequent dat geld en tijd worden geïnvesteerd door het management in een AI systeem dat niet (ten volle) gebruikt wordt door de collega’s waarvoor het een meerwaarde levert. Onbekend blijft onbemind en bij vele medewerkers heerst er onterecht een negatieve sfeer rond AI. Vaak vindt dit zijn oorsprong in misbruiken van de technologie die in de media aan bod komen. Er is ook een hardnekkig fabel dat een AI systeem werknemers en hun kennis kan vervangen, waardoor de technologie als een bedreiging i.p.v. een kans wordt gezien.

ML2Grow kan hierbij helpen. Met onze expertise maken wij de nut en noodzaak van AI duidelijk binnen uw organisatie. Alle medewerkers krijgen inzicht in wat AI kan betekenen voor hen. Hoe gaan hun processen en werkwijzen positief veranderen? Hoe ondersteunt AI hen bij hun werk? Welke kennis en competenties kunnen zij verder ontwikkelen? Onze experten staan klaar om AI en de voordelen ervan voor zowel technische als niet-technische medewerkers uitgebreid uit te leggen.

3: De meerwaarde van de technologie moet centraal staan

Ons volgend punt sluit opnieuw aan bij het vorige. AI technologie is geen eenheidsworst die je kan kopen en je een vast rendement biedt maar het is een krachtig stuk gereedschap. De meerwaarde ligt net in het creatief hanteren en toevoegen van deze technologie op de juiste plaatsen en op de juiste manier.

“Met AI kun je vandaag in principe alles oplossen.” “Niet de technologie vormt de uitdaging, wel het idee. Hoe krachtiger dat idee, hoe krachtiger de AI-oplossing.”
– Joeri Ruyssinck

We kunnen vandaag dus stellen dat de grootste uitdaging niet de technologie vormt maar het creatieve: het idee. Uiteraard heeft dit alles een effect op de adoptie van AI bij bedrijven. Het toepassen van AI vereist investeringen in technologie maar ook in creatie en kennis, terwijl de baten vaak nog niet meteen te kwantificeren zijn. Hierdoor is het soms moeilijker om de benodigde financiering los te krijgen. Onze ervaring leert ons dat de tijdsinvestering die het vraagt om een idee te laten rijpen het grootste struikelblok blijkt te zijn bij bedrijven en niet de financiële kostprijs. Bij ML2Grow zetten we dan ook maximaal in om dit struikelblok weg te nemen. Zo hebben we trajecten opgesteld die bedrijven toestaan om snel te schakelen en deze onzekerheden weg te nemen. Bovendien brengen onze experts die reeds vele jaren in het vak zitten, buiten de nodige know-how, ook de noodzakelijke creativiteit mee aan tafel.

4: A small step for man, a giant leap for mankind

De vorige stappen maken het reeds duidelijk. De adoptie van AI vergt een heel specifieke en vaak nieuwe aanpak.
Voor het implementeren van AI in een bedrijfsproces dient kennis en ervaring opgebouwd te worden. Het is goed om deze kennis vooral al doende op te bouwen en dus klein te beginnen. Een eenvoudig en kleinschaliger traject kan vaak reeds een grote impact hebben en biedt vaak een platform op een incrementele en natuurlijke manier om vervolgstappen te nemen.

5: Jouw data is de sleutel tot succes

Voor een succesvolle AI-implementatie zijn een goede datamanagementstrategie, een data-architectuur en kwalitatief goede data de motor. Wees kritisch over AI-oplossingen die worden aangeboden op de markt als een generiek afgewerkt product. De echte meerwaarde wordt steeds gerealiseerd door de AI oplossing op maat af te stemmen op de noden en ook op de data die ter beschikking is.

Het is een misvatting dat AI gebruik moet maken van grote hoeveelheden data om waarde te creëren. Zo bestaat er ook specifieke AI technologie die ingezet wordt in scenario’s waar er per definitie altijd weinig data zal zijn. Denk maar aan dure computersimulaties of landbouwexperimenten.

Veel of weinig data, datakwaliteit is wel van belang. Hoe beter de data, des te beter de functionaliteit van AI. Het opzetten van een AI traject genereert vaak als bijeffect meer en betere data, die vervolgens ook weer gebruikt kunnen worden. Dit zorgt vaak voor een versterkend effect. De eerste stap is vaak de grootste maar ook hier kan u rekenen op onze expertise. Wij hebben deze eerste stap reeds tientallen keren succesvol genomen. Wij kunnen helpen met het in kaart brengen van uw data(stromen) en bij het identificeren van knelpunten en het ontdekken van opportuniteiten. Daarenboven migreren en implementeren wij ook data-infrastructuren en gebruikersinterfaces. Neem gerust contact op met ons voor meer informatie.